• Κεφαλληνίας 46, Αθήνα
  • +30 210 82 03 912
  • kek-opa@aueb.gr

BUSINESS ANALYTICS & BIG DATA

Η χρήση δεδομένων στη λήψη έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει αναχθεί σε «εκ των ουκ άνευ» παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο όγκος των δεδομένων που συλλέγεται και επεξεργάζεται καθημερινά είναι πολύ μεγάλος και αντιστοιχεί και στην πιο μικρή δραστηριότητά μας.

Oι όροι επιχειρηματική αναλυτική (business analytics) και μεγάλα δεδομένα (big data) βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των τμημάτων τεχνολογίας μεγάλων και μικρών οργανισμών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Επιχειρηματική ευφυΐα και ανάλυση - διαχείριση μεγάλων δεδομένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νομικό πλαίσιο, διαχείριση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη Στατιστική και Μηχανική Εκμάθηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεωρητικές έννοιες για την οπτικοποίηση δεδομένων και εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

End-to-end εφαρμογές analytics σε κάθετους τομείς ώστε οι καταρτιζόμενοι να εκτεθούν σε διαφορετικού είδους ανάλυση δεδομένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής στον κύκλο 2017 - 2018 καθώς και για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ